Tìm hiểu ý nghĩa của 64 quẻ bát quái kinh dịch trong vòng năm phút

Khi chúng ta nghe có 64 quẻ bát quái thì đa số mọi người đều nghĩ nó khá là phức tạp, khó hiểu vì tính chất của mỗi quẻ nhưng qua bài viết này bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của chúng. 

64 quẻ bát quái

Ý nghĩa của 64 quẻ bài

64 quẻ bát quái

Ý nghĩa 64 quẻ bát quái là gì?

64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái 64 quẻ bát quái

Kinh vô tự thiên thư từ 64 quẻ bát quái

Bài viết đã mô tả ý nghĩa của 64 quẻ bát quái một cách ngắn gọn bởi các tính từ cho người đọc dễ hiểu hơn. Đây là bộ mặt của tạo hoá, là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại.

Trả lời