Danh sách các huyện của tỉnh Cao Bằng sau khi đã sáp nhập

Vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành một số Nghị quyết về việc tiến hành thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính của 18 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số thông tin về danh sách các huyện của tỉnh Cao Bằng sau khi đã sáp nhập.

các huyện của tỉnh cao bằng

Sau khi đã sáp nhập, tỉnh Cao Bằng có 12 đơn vị hành chính thuộc cấp huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 11 huyện và 161 đơn vị hành chính thuộc cấp xã, gồm có 139 xã, 8 phường, 14 thị trấn.

Đối với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính thuộc cấp huyện 

Tại huyện Thông Nông sẽ thực hiện nhập toàn bộ 24.441 người, 357,38 km2 diện tích tự nhiên vào huyện Hà Quảng. Sau khi đã nhập xong, huyện Hà Quảng sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 810,96 km2 với quy mô dân số là 59.467 người. 

Còn tại huyện Hà Quảng, nhập xã Đào Ngạn và Phù Ngọc lại với nhau thành xã Ngọc Đào, nhập xã Sỹ Hai vào xã Hồng Sỹ, nhập xã Vần Dính vào xã Thượng Thôn, nhập xã Vân An vào xã Cải Viên, nhập xã Nà Sác vào xã Trường Hà, nhập xã Kéo Yên vào xã Lũng Nặm, nhập xã Hạ Thôn vào xã Mã Ba, nhập xã Bình Lãng vào xã Thanh Long, nhập xã Vị Quang vào xã Cần Yên. Sau khi đã sắp xếp xong, huyện Hà Quảng có tổng số 21 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm có 19 xã. 

Đối với sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc cấp xã

các huyện của tỉnh cao bằng

Tại huyện Bảo Lâm của tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành nhập xã Tân Việt vào xã Nam Quang. Sau khi sắp xếp xong, huyện Bảo Lâm sẽ có 13 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 1 thị trấn và 12 xã.

Tại huyện Hạ Lang, nhập xã Thái Đức và xã Việt Chu để thành lập xã Thống Nhất. Sau khi đã sắp xếp xong, huyện Hạ Lang có tổng số 13 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1 thị trấn và 12 xã.

Tại huyện Hòa An, nhập xã Công Trừng vào xã Trương Lương, nhập xã Trưng Vương vào xã Nguyễn Huệ, nhập xã Hà Trì vào xã Quang Trung. Nhập 246 người, 9,47 km2 diện tích tự nhiên của xã Bế Triều và 580 người, 20,06 km2 diện tích tự nhiên của xã Đức Xuân vào xã Đại Tiến. Nhập 1079 người, 2,06 km2 diện tích tự nhiên của xã Hồng Việt, 1034 người, 1,21 km2 diện tích tự nhiên của xã Bình Long, 835 người, 1,35 km2 diện tích tự nhiên của xã Đức Long và 5.818 người, 15,42 km2 diện tích tự nhiên của xã Bế Triều vào thị trấn Nước Hai sau khi đã điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 

Tại huyện Phục Hòa, nhập 75 người, 5,90 km2 diện tích tự nhiên của xã Hồng Đại và toàn bộ 1.788 người, 36,21 km2 diện tích tự nhiên để thành lập xã Bế Văn Đàn. Nhập toàn bộ 1.245 người, 13,50 km2 diện tích tự nhiên của xã Hồng Đại sau khi đã điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính vào xã Cách Linh. Nhập toàn bộ xã Lương Thiện vào thị trấn Hòa Thuận. Sau khi đã sắp xếp xong, toàn huyện Phục Hòa có 7 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn và 5 xã.

Tại huyện Quảng Uyên, nhập xã Bình Lăng vào xã Độc Lập, nhập xã Hồng Định vào xã Hạnh Phúc, nhập xã Quốc Dân vào xã Phúc Sen, nhập xã Hoàng Hải vào xã Ngọc Động, nhập xã Quốc Phong vào thị trấn Quảng Uyên nhập xã Đoài Khôn vào xã Tự Do. Sau khi đã sắp xếp xong, toàn huyện Quảng Uyên có 11 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1 thị trấn và 10 xã.

Tại huyện Nguyên Bình, nhập xã Thái Học với xã Minh Thanh và 405 người, 7,20 km2 diện tích tự nhiên của xã Bắc Hợp để thành lập xã Vũ Minh. Sau khi điều chỉnh địa giới vào xã Minh Tâm thì nhập xã Lang Môn với 743 người, 10,20 km2 diện tích tự nhiên của xã Bắc Hợp. Sau khi đã sắp xếp xong, toàn huyện Nguyên Bình có 17 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn và 15 xã .

Tại huyện Thạch An tiến hành nhập xã Danh Sỹ vào xã Lê Lợi, nhập xã Thị Ngân vào xã Vân Trình. Sau khi đã sắp xếp xong, toàn huyện Thạch An có 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1 thị trấn và 13 xã.

Tại huyện Trà Lĩnh, nhập xã Lưu Ngọc vào xã Quang Vinh, xã Cô Mười vào xã Quang Hán. Sau khi đã sắp xếp xong, toàn huyện Trà Lĩnh có 8 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1 thị trấn và 7 xã.

Tại huyện Trùng Khánh, nhập xã Thông Huề, xã Thân Giáp, xã Đoài Côn, xã Ngọc Chung vào xã Khâm Thành, xã Lăng Yên vào xã Lăng Hiếu, xã Cảnh Tiên vào xã Đức Hồng, xã Đình Minh vào thị trấn Trùng khánh để thành lập xã Đoài Dương. 

Trên đây là tìm hiểu một số thông tin về danh sách các huyện của tỉnh Cao Bằng sau khi đã sáp nhập. Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên bạn sẽ có thêm được cho mình những hiểu biết cũng như kiến thwucs bổ ích mới. Cảm ơn các bạn!

Trả lời